Projekty w ramach EFRR w trybie pozakonkursowym

Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF - projekt parasolowy

Lider projektu: Stowarzyszenie ROF, liczba partnerów projektu – 13, tytuł projektu „Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF - projekt parasolowy” w ramach działania 3.4 SzOOP RPO WP 2014-2020, szacowany wkład UE: 35 650 000 PLN

© Copyright 2017 Stowarzyszenie ROF
Wykonanie / hosting - Pro3W
  • Data aktualizacji: 2017-11-22 15:56
  • |
  • Licznik odwiedzin: 346 706