Data wydruku: 2017-12-13 23:25:30

Rzeszowski Obszar Funkcjonalny


e-mail: biuro@rof.org.pl
www: rof.org.pl

Aktualności

Lista wniosków Mieszkańców zakwalifikowanych do udziału w projekcie „Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF – projekt parasolowy”   Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego pełniące funkcję Lidera Projektu informuje, że zakończyła się ocena wniosków przystąpienia do projektu oraz procedura odwoławcza.

 

 

Lista wniosków Mieszkańców zakwalifikowanych do udziału
w projekcie

„Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF – projekt parasolowy”

 

Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego pełniące funkcję Lidera Projektu informuje, że zakończyła się ocena wniosków przystąpienia do projektu oraz procedura odwoławcza.

W załączeniu Lista podstawowa Mieszkańców, którzy przeszli pozytywnie weryfikację na podstawie kryteriów formalno-prawnych oraz otrzymali punkty w wyniku oceny merytoryczno-punktowej.

Należy podkreślić, że że względu na fakt, że liczba złożonych i zakwalifikowanych wniosków jest mniejsza niż zakładana w projekcie – wynik uzyskany w ramach kryteriów merytoryczno-punktowych nie ma znaczenia dla zakwalifikowania się Mieszkańca do udziału w projekcie.

W związku z powyższym, dla ułatwienia, na podstawie Listy podstawowej została stworzona i załączona lista z podziałem na poszczególne Gminy, w kolejności narastającej wg numerów ewidencyjnych wniosków nadanych Mieszkańcom w każdej z Gmin.

Dodatkowo utworzono i załączono listę, na której znajdują się wnioski Mieszkańców niespełniających wymagań formalno-prawnych do udziału w projekcie „Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF – projekt parasolowy”.

Zgodnie z regulaminem naboru wniosków, kolejnym etapem w realizacji projektu będzie (po przygotowaniu umów) wezwanie Mieszkańców zakwalifikowanych do udziału projekcie do podpisania Umowy uczestnictwa w projekcie pn. „Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF – projekt parasolowy” przewidywanej na XII 2017/I 2018 r.jak również wezwanie do wpłaty wkładu własnego, które przewiduje się na II/III 2018 r.

Umowy będą musiały zostać podpisane osobiście lub przez pełnomocników ustanowionych notarialnie przez właścicieli nieruchomości, a osoby dokonujące tej czynności będą musiały potwierdzić swoją tożsamość na podstawie ważnych dokumentów tożsamości ze zdjęciem i nr PESEL (np. dowód osobisty, paszport).

 

Załączniki:

LISTA PODSTAWOWA_punkty_13.12.2017

LISTA PODSTAWOWA_gminy_13.12.2017

LISTA WNIOSKÓW PRZYSTĄPIENIA DO PROJEKTU UJĘTYCH NA LIŚCIE PODSTAWOWEJ W WYNIKU PROCEDURY ODWOŁAWCZEJ_13.12.2017

LISTA WNIOSKÓW NIEZAKWALIFIKOWANYCH DO UDZIAŁU W PROJEKCIE_13.12.2017

Zasady udziału Mieszkańców w projekcie określa Regulaminem naboru wniosków mieszkańców w ramach projektu pn. „Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF (załącznik: Materiały_projekt_OZE_parasolowy).

Opis dotychczas dokonywanych zmian znajduje się TUTAJ. Informacje związane z naborem znajdują się TUTAJ.

Osoby, które nie uczestniczyły w szkoleniach dotyczących instalacji fotowoltaicznych zachęcamy do zapoznania się z materiałami informacyjnymi prezentowanymi podczas szkoleń (materiały szkoleniowe_do pobrania).

W przypadku pytań związanych z udziałem w projekcie prosimy o kierowanie ich wyłącznie drogą elektroniczną na adres: oze@rof.org.pl.